ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.10.2010146/04/1/10Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000101067Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25577920144480100
Акції розподілені між власниками повністю. Державі акції не належать. Додаткових емісії, викупу власних акцій протягом звітного року не було. Фактів лістингу/делістингу не було.На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не проводилася,дострокового погашення не здійснювалось.