ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Євген Артемович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ДПМК-246", начальник пiдсобного виробництва
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Член правлiння головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлоусова Валентина Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ДПМК-246", iнженер виробничого вiддiлу
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пайлик Олена Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** член правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлова Людмила Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ДПМК-246", бухгалтер
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Роман Євгенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ПП "Романтик"
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Неплях Ганна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 46
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** завiдуюча складом
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палагнюк Людмила Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ДПМК-246", економiст
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiнняПалагнюк Євген Артемовичд/н, д/н, д/н08.02.201117289029.91590532172890000
Член правлiння головний бугалтерБiлоусова Валентина Григорiвнад/н, д/н, д/н08.02.201120000.346068662000000
Член правлiнняПайлик Олена Петрiвнад/н, д/н, д/н08.02.2011500.0086517250000
РевiзорПавлова Людмила Григорiвнад/н, д/н, д/н08.02.2011000000
Голова наглядової радиПалагнюк Роман Євгеновичд/н, д/н, д/н08.02.201113454423.2807309134544000
Член наглядової радиНеплях Ганна Миколаївнад/н, д/н, д/н08.02.2011000000
Член наглядової радиПалагнюк Людмила Iванiвнад/н, д/н, д/н08.02.201111468819.84496124114688000
Усього 424172 73.39631783 424172 0 0 0