ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Слобожанське, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ДПМК №246"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 52005
3.1.5. Область, район Дніпропетровська область, Днiпропетровський
3.1.6. Населений пункт с.Ювiлейне
3.1.7. Вулиця, будинок вул.8 Березня, 23

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 634098
3.2.2. Дата державної реєстрації 26.09.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Днiпропетровська районна державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 144480
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 144480

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "ПриватБанк"
3.3.2. МФО банку 305299
3.3.3. Поточний рахунок 26008111090001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
43.99 IНШI СПЕЦIАЛIЗОВАНI БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ, Н. В. I. У. 
д/н д/н
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельна дiяльнiстьАВ 58857014.10.2011Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетровської обл.14.10.2016р.
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента