ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
дIн , , , 0 0.0000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Палагнюк Ївген Артемович АЕ № 919437, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 12.12.1997 08.02.2011 172 890 29.91590531562 172 890 0 0 0
Палагнюк Людмила Iванiвна АЕ № 014250, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 05.03.1996 08.02.2011 114 688 19.84496124031 114 688 0 0 0
Палагнюк Роман Ївгенович АМ № 157682, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 25.12.2000 08.02.2011 134 544 23.28073089701 134 544 0 0 0
Палагнюк Артем Ївгенович АН № 473103, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 08.04.1999 08.02.2011 64 668 11.18978405316 64 668 0 0 0
Усього  486 790 84.2313815 486 790 0 0 0