ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Палагнюк Ївген Артемович АЕ № 919437, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 12.12.1997 08.02.2011 172 890 29.91590531562 % 172 890 0 0 0
Член правлiння головний бугалтер Бiлоусова Валентина Григорiвна АМ № 003325, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 02.08.2000 08.02.2011 2 000 0.34606866002 % 2 000 0 0 0
Член правлiння Пайлик Олена Петрiвна КР № 608931, виданий Хотинським РВ УМВС Укра∙ни в Чернiвецько∙ обл. 19.04.2001 08.02.2011 50 0.00865171650 % 50 0 0 0
Ревiзор Павлова Людмила Григорiвна АЕ № 919438, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 12.12.1997 08.02.2011 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова наглядово∙ ради Палагнюк Роман Ївгенович АМ № 157682, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 25.12.2000 08.02.2011 134 544 23.28073089701 % 134 544 0 0 0
Член наглядово∙ ради Неплях Ганна Микола∙вна АК № 055986, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 03.03.1998 08.02.2011 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядово∙ ради Палагнюк Людмила Iванiвна АЕ № 014250, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровсько∙ обл. 05.03.1996 08.02.2011 114 688 19.84496124031 % 114 688 0 0 0
Усього   424 172 73.39631782946 % 424 172 0 0 0
Опис