ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
16.05.2011
85.9000000
1.Звiт наглядово∙ ради товариства за 2010 рiк.
2.Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк.
3.Звiт ревiзора.
4.Затвердження балансу акцiонерного товариства.
5.Внесення змiн до Статуту товариства та вiдомостей що мiстяться у державного реїстратора з метою приведення у вiдповiднiсть реїстру акцiонерiв, що мiстяться у державного реїстратора.
6.Iншi питання. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.