ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про органи управління емітента.

Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо.
  Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства; Виконавчий орган - правлiння Контролюючi органи - наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Основний документ у поточно∙ дiяльностi товариства - Статут та внутрiшнi положення, якi прийняти на загальних зборах акцiонерiв.