ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Код за ЄДРПОУ: 01354527
Телефон: 056-7295050
e-mail: dpmk246@mail.ru; emitent@dpmk246.pat.ua
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вулиця 8 Березня, будинок 23
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Особлива інформація на 27.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2015ЗвільненоГолова наглядової радиПалагнюк Роман ЄвгеновичАМ, 157682, 25.12.2000, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.23.28073
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Палагнюк Роман Євгенович (паспорт: серiя АМ номер 157682 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 25.12.2000) звiльнено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.28073% на суму 33636.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.). Палагнюк Р.Є. переобрано на наступний термiн.
27.04.2015ЗвільненоЧлен наглядової радиПалагнюк Людмила IванiвнаАЕ, 014250, 05.03.1996, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.19.84496
Зміст інформації:
Член наглядової ради Палагнюк Людмила Iванiвна (паспорт: серiя АЕ номер 014250 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 05.03.1996) звiльнено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 19.84496% на суму 28672.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.). Палагнюк Л.I. переобрано на наступний термiн.
27.04.2015ЗвільненоЧлен наглядової радиНеплях Ганна МиколаївнаАК, 055986, 03.03.1998, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Член наглядової ради Неплях Ганна Миколаївна (паспорт: серiя АК номер 055986 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.03.1998) звiльнено 27.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.). Неплях Г.М. переобрано на наступний термiн
27.04.2015ЗвільненоГолова правлiнняПалагнюк Євген АртемовичАЕ, 919437, 12.12.1997, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.30.26197
Зміст інформації:
Голова правлiння Палагнюк Євген Артемович (паспорт: серiя АЕ номер 919437 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 12.12.1997) звiльнено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 30.26197% на суму 43722.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.). Палагнюк Є.А. переобрано на наступний термiн
27.04.2015ЗвільненоЧлен ПравлiнняПайлик Олена ПетрiвнаКР, 608931, 19.04.2001, Хотинський РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.0.00865
Зміст інформації:
Член Правлiння Пайлик олена Петрiвна (паспорт: серiя КР номер 608931 виданий Хотинський РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. 19.04.2001) звiльнено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00865% на суму 12.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.). Пайлик О.П. переобрано на наступний термiн
27.04.2015ЗвільненоРевiзорПавлова Людмила ГригорiвнаАЕ, 919438, 12.12.1997, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Ревiзор Павлова Людмила Григорiвна (паспорт: серiя АЕ номер 919438 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 12.12.1997) звiльнено 27.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.). Павлова Л.Г. переобрано на наступний термiн
27.04.2015ПризначеноГолова наглядової радиПалагнюк Роман ЄвгеновичАМ, 157682, 25.12.2000, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.23.28073
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Палагнюк Роман Євгенович (паспорт: серiя АМ номер 157682 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 25.12.2000) призначено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.28073% на суму 33636.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Приватне пiдприємство "Романтик"-директор. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.).
27.04.2015ПризначеноЧлен наглядової радиПалагнюк Людмила IванiвнаАЕ, 014250, 05.03.1996, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.19.84496
Зміст інформації:
Член наглядової ради Палагнюк Людмила Iванiвна (паспорт: серiя АЕ номер 014250 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 05.03.1996) призначено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 19.84496% на суму 28672.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв на теперiшнiй час не працює. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.).
27.04.2015ПризначеноЧлен наглядової радиНеплях Ганна МиколаївнаАК, 055986, 03.03.1998, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Член наглядової ради Неплях Ганна Миколаївна (паспорт: серiя АК номер 055986 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.03.1998) призначено 27.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв завiдуюча складом Приватного акцiонерного товариство "ДПМК №246". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.).
27.04.2015ПризначеноГолова правлiнняПалагнюк Євген АртемовичАЕ, 919437, 12.12.1997, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.30.26197
Зміст інформації:
Голова правлiння Палагнюк Євген Артемович (паспорт: серiя АЕ номер 919437 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 12.12.1997) призначено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 30.26197% на суму 43722.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "ДПМК №246". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.).
27.04.2015ПризначеноЧлен правлiнняБiлоусова Валентина ГригорiвнаАМ, 003325, 02.08.2000, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0.44989
Зміст інформації:
Член правлiння Бiлоусова Валентина Григорiвна (паспорт: серiя АМ номер 003325 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 02.08.2000) призначено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.44989% на суму 650.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства "ДПМК №246". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.).
27.04.2015ЗвільненоЧлен правлiнняБiлоусова Валентина ГригорiвнаАМ, 003325, 02.08.2000, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0.44989
Зміст інформації:
Член правлiння Бiлоусова Валентина Григорiвна (паспорт: серiя АМ номер 003325 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 02.08.2000) звiльнено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.44989% на суму 650.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.). Бiлоусова В.Г. переобрано на наступний термiн.
27.04.2015ПризначеноЧлен правлiнняПайлик Олена ПетрiвнаКР, 608931, 19.04.2001, Хотинський РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.0.00865
Зміст інформації:
Член правлiння Пайлик Олена Петрiвна (паспорт: серiя КР номер 608931 виданий Хотинський РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. 19.04.2001) призначено 27.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00865% на суму 12.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв на теперiшнiй час не працює. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.).
27.04.2015ПризначеноРевiзорПавлова Людмила ГригорiвнаАЕ, 919438, 12.12.1997, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Ревiзор Павлова Людмила Григорiвна (паспорт: серiя АЕ номер 919438 виданий Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 12.12.1997) призначено 27.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Приватне акцiонерне товариство "ДПМК №246", бухгелтер-касир. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 27.04.2015р. (протокол №1/27/04/15 вiд 27.04.2015р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.